Kontakt

Wydawca:

Agencja Reklamowo-Wydawnicza „Kropka”

Redaktor naczelny:

Renata Piętka

tel. 501 585 591; tel./fax: 12 353 55 99

e-mail: redakcja@kropka-gazeta.pl